②FP技能士会主催セミナーや講座、勉強会参加費無料・割引

※年6回程度実施。

5,000 円→1,000 円、10,000 円→3,000 円など。